งานประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน ASDOM (Asian Defence Senior Official’s Meeting)